MỌI CHUYỆN ĐỀU SẼ CÓ CÁCH  ĐỪNG LO…

MỌI CHUYỆN ĐỀU SẼ CÓ CÁCH
ĐỪNG LO

Hình ảnh có liên quan

Người có thể đối ta, nhưng ta tuyệt đối
không bao giờ được tự dối chính mình.
Trên đời không có điều gì là mãi mãi,
kể cả những nỗi buồn trong đời cũng thế.

Cuộc sống là muôn vạn những chữ “Ngờ”
Chúng ta cũng sẽ không biết trước được chữ ngờ,
Càng không thể đón trước được chữ ngờ.
Nó sẽ đến với chúng ta bắt cứ lúc nào.
Nhưng ta hoàn toàn có thể học cách đón nhận nó,
Một cách tích cực và thanh thản nhất có thể.

Mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết,
nút thắt nào cũng sẽ có cách để mở.
Những người cần đến rồi sẽ đến,
và những người cần đi nhất định sẽ đi.
Mọi chuyện đều sẽ có cách, đừng lo.

Mr.NF

Leave a Reply